TIN SỞ NGÀNH - QUẬN HUYỆN

(02/04/2022)
Xác định nông dân là chủ thể, lực lượng đông đảo, nòng cốt quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần làm cho bức tranh nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc.

TÌM KIẾM THÔNG TIN