Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh cơ sở chế biến thực phẩm OKL
Tên giao dịch
Thương hiệu
cơ sở chế biến thực phẩm OKL
Mã số thuế
Điện thoại
0989524308
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
ĐỘi 2, thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, TPHY
FaceBook
Youtube
Map