Doanh nghiệp
Trần Thị Bắc
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX sản xuất nhãn lồng nễ châu
Mã số thuế
Điện thoại
0367748629
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Nễ Châu – xã Hồng Nam - TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên
FaceBook
Youtube
liên hệ