Doanh nghiệp
Chế biến giò chả Hoàng Công Sự
Tên giao dịch
Thương hiệu
Chế biến giò chả Hoàng Công Sự
Mã số thuế
Điện thoại
0982215468
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Đội 2, An Chiểu 2, xã Liên Phương, TPHY
FaceBook
Youtube
Map