Doanh nghiệp
Hợp tác xã rau sạch và thương mại Phú Thịnh
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã rau sạch và thương mại Phú Thịnh
Mã số thuế
Điện thoại
0983816578
Email
nguyenla1968@gmail.com
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, Kim Động , Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map