Doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P.E.D
Tên giao dịch
Thương hiệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P.E.D
Mã số thuế
Điện thoại
02213 837 899
Email
hoangnt.ped@gmail.com
Website
http://ped.com.vn/
Hotline
Địa chỉ
Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên
FaceBook
Youtube
Map