Doanh nghiệp
Hợp tác xã cây ăn quả và chế biến nông sản Tân Hưng
Tên giao dịch
Thương hiệu
Nhãn quả tươi, hạt sen, long nhãn, mật ong, ...
Mã số thuế
Điện thoại
0366064365
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
FaceBook
Youtube