Tác giả: Nguyên Trang - 05/07/2021
A A
Thống nhất vị trí và quy mô khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố
Thống nhất vị trí và quy mô khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Ngày 1/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký ban hành Công văn số 2432/UBND-XDĐT về việc vị trí và quy mô khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. 

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương vị trí và quy mô khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 973/TTr-SXD ngày 12/4/2021.
 
Theo đó, vị trí khu đất tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; được giới hạn bởi các trục đường Hòa Bình, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Hữu Hạnh và Ngô Gia Tự. Quy mô diện tích khu đất khoảng 5.514,9m2. Trong đó, phần đất hiện hữu khoảng 1.592,1m2; phần đất mở rộng diện tích khoảng 3.922,8m2.
 
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến về việc giao đơn vị chủ đầu tư để sớm triển khai các bước tiếp theo.
 
Sở Xây dựng nghiên cứu phương án giữ lại trụ sở Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ để tiếp tục sử dụng, tránh lãng phí.
 
Công văn này thay thế Công văn số 2339/UBND-XDĐT ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
 
Các tin khác