Tác giả: Nguyên Trang - 05/07/2021
A A
Victoria Cần Thơ được phép thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19
Victoria Cần Thơ được phép thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-BCĐ về việc cho phép khách sạn Victoria Cần Thơ thực hiện cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19, do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Quyết định nêu rõ, cho phép khách sạn Victoria Cần Thơ thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Victoria Cần Thơ, địa chỉ: Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
Đồng thời, ủy quyền Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ban hành Quyết định thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Vitoria Cần Thơ theo quy định.
 
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Victoria Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 1/7/2021.
 
Được biết, khách sạn Victoria Cần Thơ có tổng cộng 92 phòng, sử dụng 88 phòng để thực hiện cách ly đối với người được cách ly, bố trí từ 1 đến 2 người (đối với gia đình) được cách ly vào 1 phòng, khả năng tiếp nhận cách ly tối thiểu 88 người và tối đa là 176 người (2 người/phòng đối với gia đình).
Các tin khác